Polityka Prywatno艣ci


搂.1 Postanowienia Og贸lne

1 Administratorem danych jest Fizjostacja Gabinet Fizjoterapii Ewa Szersze艅 z siedzib膮 w Gda艅sk ul. Tatrza艅ska 11a/2 80-330 , wpisanej do Rejestru Przedsi臋biorc贸w pod numerem KRS: 聽 NIP: 5842682126, REGON: 361079140. Ochrona danych odbywa si臋 zgodnie z wymogami powszechnie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
2 Dla interpretacji termin贸w stosuje si臋 s艂owniczek Regulaminu lub tak jak zosta艂o to opisane w Polityce Prywatno艣ci (je偶eli wynika to bezpo艣rednio z opisu).
3 Termin 鈥濽偶ytkownik鈥 zast膮piony zosta艂 okre艣leniem 鈥濼y鈥, 聽鈥濧dministrator鈥 鈥 鈥濵y鈥. Termin 鈥濺ODO鈥 oznacza Rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
4 Szanujemy Twoje prawo do prywatno艣ci i dbamy o bezpiecze艅stwo danych. W tym celu u偶ywany jest m.in. bezpieczny protok贸艂 szyfrowania komunikacji (SSL).
5 Dane osobowe podawane w formularzu s膮 traktowane jako poufne i nie s膮 widoczne dla os贸b nieuprawnionych.

搂2. Administrator Danych

6 Ewa Szersze艅 jest administratorem danych swoich pacjent贸w. Oznacza to, 偶e je艣li posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imi臋, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.
7 Us艂ugodawca jest tak偶e administratorem os贸b zapisanych na [przyk艂adowo] newsletter.
8 Dane osobowe przetwarzane s膮:
a. zgodnie z przepisami dotycz膮cymi ochrony danych osobowych,
b. zgodnie z wdro偶on膮 Polityk膮 Prywatno艣ci,
c. w zakresie i celu niezb臋dnym do nawi膮zania, ukszta艂towania tre艣ci Umowy, zmiany b膮d藕 jej rozwi膮zania oraz prawid艂owej realizacji Us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮,
d. w zakresie i celu niezb臋dnym do wype艂nienia uzasadnionych interes贸w (prawnie usprawiedliwionych cel贸w), a przetwarzanie nie narusza praw i wolno艣ci osoby, kt贸rej dane dotycz膮: w zakresie i celu zgodnym ze zgod膮 wyra偶on膮 przez Ciebie je艣li [przyk艂adowo] zapisa艂e艣 si臋 na newsletter, w zakresie i celu zgodnym z wyra偶on膮 przez Ciebie zgod膮聽je偶eli [przyk艂adowo] zapisa艂e艣 si臋 na webinar.
9 Ka偶da osoba, kt贸rej dane dotycz膮, ma prawo dost臋pu do danych, sprostowania, usuni臋cia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10 Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwi膮zaniu Umowy lub cofni臋ciu zgody tylko na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszcze艅 przed s膮dem, archiwizacji dokumnetacji medycznej lub je偶eli przepisy krajowe albo unijne b膮d藕聽prawa mi臋dzynarodowego obliguj膮 nas do retencji danych.
11 Us艂ugodawca ma prawo udost臋pnia膰 dane osobowe U偶ytkownika oraz innych jego danych podmiotom upowa偶nionym na podstawie w艂a艣ciwych przepis贸w prawa (np. organom 艣cigania).
12 Usuni臋cie danych osobowych mo偶e nast膮pi膰 na skutek cofni臋cia zgody b膮d藕 wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
13 Us艂ugodawca nie udost臋pniania danych osobowych innym podmiotom ani偶eli upowa偶nionym na podstawie w艂a艣ciwych przepis贸w prawa.
14 Wdro偶yli艣my pseudonimizacj臋, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzon膮 kontrol臋聽dost臋pu dzi臋ki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpiecze艅stwa danych.
15 Dane osobowe przetwarzaj膮 osoby wy艂膮cznie upowa偶nione przez nas albo przetwarzaj膮cy, z kt贸rymi 艣ci艣le wsp贸艂pracujemy.

搂3. Pliki cookies

17. Witryna www.fizjostacja.pl u偶ywa cookies. S膮 to niewielkie pliki tekstowe wysy艂ane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przegl膮darki. Kiedy przegl膮darka ponownie po艂膮czy si臋 ze stron膮, witryna rozpoznaje rodzaj urz膮dzenia, z kt贸rego 艂膮czy si臋 u偶ytkownik. Parametry pozwalaj膮 na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, kt贸ry je utworzy艂. Cookies u艂atwiaj膮 wi臋c korzystanie z wcze艣niej odwiedzonych witryn.
Gromadzone informacje dotycz膮 adresu IP, typu wykorzystywanej przegl膮darki, j臋zyka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy us艂ug internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesy艂anych do witryny za po艣rednictwem formularza kontaktowego.
18. Zebrane dane s艂u偶膮 do monitorowania i sprawdzenia, w jaki spos贸b u偶ytkownicy korzystaj膮 z naszych witryn, aby usprawnia膰 funkcjonowanie serwisu zapewniaj膮c bardziej efektywn膮 i bezproblemow膮 nawigacj臋. Monitorowania informacji o u偶ytkownikach dokonujemy korzystaj膮c z narz臋dzia Google Analitics, kt贸re rejestruje zachowanie u偶ytkownika na stronie.
Cookies identyfikuje u偶ytkownika, co pozwala na dopasowanie tre艣ci witryny, z kt贸rej korzysta, do jego potrzeb. Zapami臋tuj膮c jego preferencje, umo偶liwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantowa膰 najwy偶szy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane s膮 wykorzystywane jedynie wewn膮trz firmy Fizjostacja w celu optymalizacji dzia艂a艅.
19. 聽Na naszej witrynie wykorzystujemy nast臋puj膮ce pliki cookies:
a) 鈥瀗iezb臋dne鈥 pliki cookies, umo偶liwiaj膮ce korzystanie z us艂ug dost臋pnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniaj膮ce pliki cookies wykorzystywane do us艂ug wymagaj膮cych uwierzytelniania w ramach serwisu;
b) pliki cookies s艂u偶膮ce do zapewnienia bezpiecze艅stwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadu偶y膰 w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
c) 鈥瀢ydajno艣ciowe鈥 pliki cookies, umo偶liwiaj膮ce zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
d) 鈥瀎unkcjonalne鈥 pliki cookies, umo偶liwiaj膮ce 鈥瀦apami臋tanie鈥 wybranych przez u偶ytkownika ustawie艅 i personalizacj臋 interfejsu u偶ytkownika, np. w zakresie wybranego j臋zyka lub regionu, z kt贸rego pochodzi u偶ytkownik, rozmiaru czcionki, wygl膮du strony internetowej itp.;
e) 鈥瀝eklamowe鈥 pliki cookies, umo偶liwiaj膮ce dostarczanie u偶ytkownikom tre艣ci reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowa艅.
20. U偶ytkownik w ka偶dej chwili ma mo偶liwo艣膰 wy艂膮czenia lub przywr贸cenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmian臋 ustawie艅 w przegl膮darce internetowej.
s膮 jedynie w miejscach, w kt贸rych u偶ytkownik wype艂niaj膮c formularz wyra藕nie wyrazi艂 na to zgod臋. Powy偶sze dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezb臋dnych do wykonania danej funkcji.