Ukończone kursy

- PNF
- Skoliozy-diagnostyka i postępowanie fizjoterapeutyczne
- Techniki mobilizacji tkanek miękkich w pediatrii
- Główne zasady oceny neurologicznej i interwencji terapeutycznej dla dzieci w wieku 0-2
- Terapia ręki I i II sopień.
Biografia

Absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z tytułem magistra wydziału fizjoterapii.
Dyplomowana terapeutka specjalizująca się w rehabilitacji pediatrycznej. Swoje doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała już podczas studiów i na wieloletnich stażach pod okiem znanych fizjoterapeutów dziecięcych. W swojej pracy z dzieckiem wykorzystuje elementy terapii Bobath i Vojty które w połączeniu z jej ogromnym zaangażowaniem w terapie przynoszą ogromne efekty już po pierwszej terapii.
Przedstawia rodzicom holistyczne podejście rehabilitacji dziecka i nakłania do czynnego udziału w całym procesie do uzyskania zamierzonego wspólnie celu.
Jako matka podchodzi z ogromną empatia i chęcią pomocy małemu pacjentowi.
Służy radą i wsparciem dla rodziców ucząc postępowania pielęgnacyjnego niemowląt.